Impressum

Obchodný názov: MINIPAK s.r.o.
Adresa: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava – Rača, Slovakia
IČO: 36673404
IČ DPH: SK2022240429

Telefónne číslo: +421 948 033 286
Email: info@minipak.net

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42222/B.

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
IBAN: SK89 1100 0000 0026 2202 9376
SWIFT: TATRSKBX

Vylúčenia zodpovednosti:
Všetky texty, obrázky a referencie boli zostavené a overené spoločnosťou MINIPAK s.r.o. s maximálnou starostlivosťou. Chyby však nemožno úplne vylúčiť. MINIPAK s.r.o. nemôže prevziať žiadnu právnu ani inú zodpovednosť za chybné informácie alebo následné straty vyplývajúce z používania tejto webovej stránky.

Copyright:
© Copyright 2024. Všetky práva vyhradené.

Všetky texty, obrázky a odkazy, ako aj dizajn tejto webovej stránky podliehajú autorským právam a všetkým ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie, aj vo forme výpisov, bez písomného súhlasu MINIPAK s.r.o. porušuje autorské práva; je preto trestné a určite povedie k trestnému stíhaniu. To platí pre akúkoľvek formu spracovania, reprodukcie alebo distribúcie vo všetkých médiách, bez ohľadu na formu, ale najmä s použitím elektronických systémov.