Impressum

Nazwa firmy: MINIPAK s.r.o.
Adres: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava – Rača, Slovakia
ID firmy: 36673404
VAT number: SK2022240429

Numer telefonu: +421 948 033 286
Email: info@minipak.net

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Dział: Sro, wpis nr. 42222/B.

Dane bankowe:
Tatra banka, a. s.
IBAN: SK89 1100 0000 0026 2202 9376
SWIFT: TATRSKBX

Wyłączenia odpowiedzialności:
Wszystkie teksty, obrazy i odniesienia zostały opracowane i zweryfikowane przez MINIPAK s.r.o. z najwyższą starannością. Nie można jednak całkowicie wykluczyć błędów. MINIPAK s.r.o. nie może ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej ani żadnej innej odpowiedzialności za błędne informacje lub straty następcze wynikające z korzystania z tej witryny.

Prawa autorskie:
© Copyright 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie teksty, obrazy i odniesienia, a także projekt tej witryny internetowej podlegają prawu autorskiemu i wszystkim innym przepisom dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie, nawet w formie wyciągów, bez pisemnej zgody MINIPAK s.r.o. narusza prawa autorskie; jest zatem karalne i z pewnością zakończy się ściganiem. Dotyczy to każdej formy przetwarzania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania na wszelkich nośnikach, niezależnie od formy, a w szczególności z wykorzystaniem systemów elektronicznych.